FORUMREGELSDeze gebruiksvoorwaarden, forumregels en het Privacy-Beleid zijn van toepassing op volgende websites :
http://www.campersite.be/

http://www.zwerfautosite.be/
Door gebruik te maken van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden, forumregels én het privacy-beleid na te leven en te aanvaarden.

De Sitebeheerders behouden zich het recht voor om onderstaand bepalingen te wijzigen zonder voorafgaand akkoord.


Ongewenste postings

Volgend overzicht is een lijst van een aantal ongewenste postings en signatures:

§  Links naar Porno/Warez/Clickgames/Sites-die-echt-niet-door-de-beugel-kunnen- Spammen en/of Postcount-Spammen

§  Zinloze reply's/threads/polls (waaronder smiley-spammen)

§  "Site-recruiting" (m.a.w. het werven van reviewers/newsposters/.... voor nieuwe/andere communities) valt ook deels onder de noemer "reclame is verboden" en wordt nu ook verboden op dit forum!

§  Flamen (m.a.w. andere mensen zwaar beledigen)

§  Privégegevens: Men zet zeker geen privégegevens op het forum, waaronder Privé-Berichten (PB), emails, chatlogs,…

§  Men plaatst geen threads over de werking van het forum: Suggesties echter zijn altijd welkom. Vindt u dat er iets niet goed functioneert, dan kan u de moderators of sitebeheerders contacteren.

§  Politieke threads zijn niet welkom op het forum.

§  Flood: “Flood” is een manier van berichten schrijven zonder enig nut. Het komt er dus op neer in je bericht enkel het meest noodzakelijke kernachtig weer te geven. Het is niet toegestaan om hetzelfde onderwerp in verschillende forums te posten.
Wanneer er een "Flood" plaats vindt, zal de moderator de betrokken thread afsluiten of de postings verwijderen. In geval van herhaaldelijk "Flooden", zal de poster geband worden.

§  Negatieve reclame of commentaar over motorhome- of andere dealers is niet toegelaten, en dient te gebeuren tussen de leden via PB. De moderators hebben samen met de sitebeheerders hierover beslissingsrecht om deze postings te verwijderen zonder raadpleging van de auteur van de berichten, en zij hoeven hiervoor ook geen verantwoording af te leggen. De maatstaaf van beoordeling is dat het niet mogelijk mag zijn om op basis van dit bericht campersite juridisch te vervolgen. Indien forumleden toch deze info willen doorspelen aan andere forumleden, dienen zij dit te doen via Privaat Bericht (PB) of normale mail. Hier geldt de interpretatie van de moderator als wet.

§  Publiciteit & reclame : niemand van de forumleden heeft het recht om reclame te maken voor eigen goederen of winkel. Het is toegestaan om specifieke acties, opendeurdagen of dergelijke kenbaar te maken, maar nooit met commerciële doeleinden. Ook hier hebben de moderators & sitebeheerders het beslissingsrecht om deze postings te verwijderen zonder raadpleging van de auteur van de berichten, en zij hoeven hiervoor ook geen verantwoording af te leggen.


Wanneer je als gebruiker merkt dat één van deze regels wordt overtreden, kun je dit rapporteren aan de desbetreffende forum-moderators of aan een van de Sitebeheerders.

 

Ontsporing van Topics

Als iemand een onderwerp start, is het omdat hij/zij dit interessant vindt. Vermijd dus een antwoordenstroom te beginnen die niets te maken heeft met het opgestarte onderwerp. Dit zou een teken zijn van gebrek aan respect voor de opstarter van de topic en tegenover de andere personen die verder willen communiceren over het desbetreffende onderwerp.  Zo nu en dan een grappige reactie tussendoor is geen probleem maar verziek er geen topics mee. Indien een modertor je vraagt om ontopic te blijven, doe dit dan ook.

 

Behandelen van personen met respect

Behandel iedereen met respect, publiceer geen leugens, speculaties, dreigingen, veronderstellingen, .... want dit kan anderen kwetsen.

Plaatsen van een onderwerp
Er bestaan verschillende forums bij Campersite, gelieve uw topics op het meest adequate forum te plaatsen. Bij verkeerde posting zal deze verwijderd en/of verplaatst worden door de moderators of sitebeheerders

Taalgebruik en beleefdheid

Vermijd het gebruik van hoofdletters en beledig niemand. Het is ongepast en het brengt niets bij. Als je antwoord krijgt van andere forumgebruikers, is het gepast om een korte reactie achter te laten waarmee je duidt dat je de antwoorden hebt gelezen. Twisten en ruzies zijn strikt verboden. Bij niet-respecteren zullen de postings verwijderd worden door de moderators of de sitebeheerders.

Onderwerpen
Op de forums kan enkel over onderwerpen gesproken worden die verband houden met de tittel van het desbetreffende forum. Onderwerpen die in strijd zijn met de Belgische wetgeving of onderwerpen die illegale praktijken aantonen of impliceren, worden verwijderd door de moderators.

Auteursrechten
Je kan als auteur van een posting nooit aanspraak maken op een vergoeding of je beroepen op het auteursrecht. Lees onze Privacy beleid - Disclaimer, onderaan op deze pagina. Het volledig kopiëren van een artikel van een andere site (bijvoorbeeld krantenartikel) is in strijd met het copyright en is dus niet toegestaan.

Moderators

Het forum van Campersite wordt actief gemodereerd.

Dit betekent dat het forum onder controle staat van een team moderators.

Zij zorgen ervoor dat het forum netjes en ordelijk blijft en bewaren de goede vrede op het forum.

 

Tracht begrip op te brengen voor de interventies van de moderators. Het is onmogelijk om voor iedereen goed te doen en daarom proberen we de gulden middenweg te kiezen met als doel het forum zo aangenaam en toegankelijk mogelijk te houden. De moderators van het forum hebben ten allen tijde het recht om berichten te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen en om onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij vinden dat de berichten niet conform de regels of de doelstellingen van de site zijn en dit zonder uitleg.

 

Geen discussie over regels/moderatie/beheer

De regels en de gebruikersovereenkomst kun je vóór het registreren lezen.

Bij de registratie op het forum ben je hier mee akkoord gegaan.

Ga daarom achteraf niet in discussie over de regels! Dit geldt tevens voor alle zaken betreffende moderatie/beheer.

Hierover openlijk posten op het forum is niet geoorloofd. Het is tevens niet toegestaan om weggehaalde onderwerpen/posts opnieuw te starten

Ernstige inbreuken op deze forumregels kunnen de schorsing van je account tot gevolg hebben.

 

De beheerders van de site hebben het recht iedereen tijdelijk of definitief de toegang tot het forum te ontzeggen indien zij dit nodig achten. Pogingen om een ban te omzeilen (door het aanmaken van een nieuwe account) kunnen gemeld worden aan de internetprovider van de betrokken persoon.

 

Wissen van berichten
Bij ongepaste reacties, of reacties die niet stroken met de regels van het forum hebben de moderators of de beheerders het recht om postings aan te passen of te verwijderen indien ze té erg afwijken van de regels. De moderators of beheerders hebben hier 2 mogelijkheden : - indien de posting editeerbaar is : de posting wijzigen, vermelden in de posting dat ze gewijzigd is door een moderator & de auteur van het bericht verwittigen. - Indien de posting niet editeerbaar is : de posting verwijderen & de auteur van het bericht verwijderen. In geval van betwisting van een van hun acties kan er geenszins gereageerd worden openbaar op het forum, maar moet een mail gestuurd worden naar een van de moderators of de sitebeheerders. De sitebeheerders hebben in geval van discussie het uiteindelijke beslissingsrecht.

Inbreuken & bannen

Bij het vaststellen van meerdere inbreuken door dezelfde persoon, zal die persoon voor korte of langere tijd geband of definitief verwijderd worden van de site. De uiteindelijke beslissing hiervan ligt bij de sitebeheerders.

 

Forum-Vandalisme

Wat we ook niet op prijs stellen is de volgende vorm van 'forum-vandalisme'. Een voorbeeld ter verduidelijking: iemand start een interessant topic over een onderwerp waar veel reacties op komen. Vervolgens wordt hij of zij, om wat voor reden dan ook, ergens boos over en begint de inhoud van al zijn berichtjes één voor één te verwijderen. Hierdoor wordt het hele topic onleesbaar en raken veel lezers teleurgesteld. Doe dat dus niet! Neem in zo'n geval contact op met de beheerder of een van de moderators. Het op deze wijze moedwillig vernielen van een heel topic leidt tot uitsluiting uit het forum!

 

Meerdere Accounts

Het is niet toegestaan om meerdere accounts aan te vragen op het forum. Ook is het niet de bedoeling om één account met meerdere mensen te gebruiken. Indien je, om wat voor reden ook, niet meer in staat bent om je account te gebruiken, breng dan de forumadministrator of bij afwezigheid een moderator daarvan op de hoogte. Hij kan je wachtwoord opnieuw aanvragen of wellicht eventuele andere problemen oplossen. Indien je geregistreerd bent maar toch niet tevreden bent over je naam op het forum, dan is het mogelijk een éénmalige nicknamechange door te laten voeren (aanvragen aan de Administrator). Forumleden die meerdere accounts aanmaken met de bedoeling onrust op het forum te brengen, kunnen hiervoor tijdelijk of definitief verbannen worden van dit forum.

 

Tijdelijke of definitieve ban of verwijdering van account

Iemand die de forumregels niet respecteert zal een verwitting krijgen van de moderators. Wie 3 verwittigingen krijgt, zal onherroepelijk een ban krijgen van 1 maand in geval van lichte overtredingen. Indien tijdens de ban, of vlak na de ban terug inbreuken gebeuren op de forumvoorwaarden, zal dit ook onherroepelijk leiden tot definitieve verwijdering van het forum.

 

Schade berokkenen

Elke daad, zij het hier op het forum, of op een andere plaats/manier, met de bedoeling schade toe te brengen aan Campersite op zich, het forum, de leden, medewerkers van het forum of diens onderliggende structuur, is ten strengste verboden en kan de onmiddellijke en definitieve beëindiging van je account tot gevolg hebben.

 

Signatures of handtekeningen

De signature of handtekening kan je in je profile aanpassen en verschijnt onder iedere post. Let op de spam-regels! Commerciële links zijn niet toegestaan. Gelieve de grafische handtekeningen beperkt te houden en geen te grote lettertypes te gebruiken in de handtekening.

 

Handelaars

Handelaars (personen met een BTW-nummer dus) zijn stees welkom op dit forum, maar ze mogen het forum niet gebruiken van hun commerciële boodschappen. Daar bestaan andere sponsor-mogelijkheden voor. Aan handelaars die de koopjeshoek misbruiken om een handel in tweedehands materiaal op te zetten kan hiervoor de toegang tot het forum ontzegd worden.

 

Voeder nooit de trol!

Een trol is iemand die provocerende berichten plaatst in een forum, om veel schreeuwerige reacties op te roepen. Er zijn drie redenen waarom een trol een bericht plaatst. De eerste is aandacht vragen. De trol is vaak opgegroeid met het besef dat negatieve aandacht ook aandacht is. De tweede reden kan zijn dat hij discussies stuk wil laten lopen of (dit is de derde reden) hij is er op uit moedwillig problemen te veroorzaken. Een trol is gevaarlijk voor forumbezoekers omdat die vaak niet door hebben dat ze met een trol te maken hebben en zich laten meeslepen in een spiraal van negatieve reacties.

 JURIDISCHE INFORMATIEDeze website is gecreëerd en wordt beheerd door Dhr. Noël Swaenepoel, Grensstraat 9, 8020 Hertsberge, hierna verder vernoemd als sitebeheerder. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar info@campersite.be.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de sitebeheerder of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de sitebeheerder de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

§  De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken

§  Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

§  De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

§  De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

§  De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de Sitebeheerders te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

§  Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van de Sitebeheerders of derden, verbindt u zich ertoe de Sitebeheerders of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van de Sitebeheerders of derden als gevolg van een inbreuk hierop.PRIVACY-BELEID en AANSPRAKELIJKHEID

Deze site verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.


Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Deze site kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

e-mail-adres
Tijdens de registratie moet je een geldig e-mail-adres opgeven. Het e-mail adres wordt nagekeken op geldigheid. Indien het e-mail-adres niet geldig bevonden wordt, behoudt de sitebeheerder zich het recht voor om de bestaande account de blokkeren en/of verwijderen. In geen geval wordt het e-mail-adres doorgegeven aan derden.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen
In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties. Het IP-adres kan ook gebruikt worden om bepaalde personen te bannen na vaststelling van meerdere inbreuken op reglementen van deze site.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. De sitebeheerders hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door de sitebeheerders houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat de sitebeheerder hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links vanaf andere sites naar campersite of zwerfautosite

Het aanleggen van hyperlinks naar de desbetreffende sites is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de sitebeheerder. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient de sitebeheerder onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van de sitebeheerder. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien de sitebheerder reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan de sitebeheerder uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

 

PB’s of Privé Berichten

Plaats geen private geheimen of andere zaken in PB’s. PB’s kunnen in geval van zware problemen net als andere gegevens op het forum, uitgezonderd de wachtwoorden, worden gelezen enkel en alleen door een administrator. Moderators of andere gebruikers hebben deze mogelijkheid niet.

Rechten en verantwoordelijkheden van de gebruikers.
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud zijn postings. De sitebeheerders en de moderators kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die op deze websites verschijnen tenzij ze door henzelf geschreven zijn. De gebruiker kan zijn originele posting achteraf nog aanpassen doch quotes van die posting door andere gebruikers blijven ongewijzigd.
Men heeft het recht om te vragen dat zijn persoonlijke gebruiker verwijderd wordt van de sites, alle postings en de quotes hiervan door anderen blijven echter op de sites staan.
Het verzoek tot schrapping moet persoonlijk gericht worden aan een van de sitebeheerders.Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.
DANKWOORDMede door de inzet van ons allemaal is www.campersite.be geworden wat het nu is, de beste standplaats voor motorhome gebruikers. Campersite.be dankt zijn lezers en forum-gebruikers voor hun fair-play waardoor dit hier een aangename plaats is om te vertoeven. Een speciaal dankwoord ook aan alle mensen die meewerken aan het welzijn van deze site.

Noël Swaenepoel.